Để tăng thêm hào hứng khi săn Kundun, BQT MU Tiên Phong đã thêm một số loại ngọc dùng để ép đồ hoặc reset vào Box of Kundun.
Như vậy từ nay khi bạn ném Box of Kundun ra bạn sẽ có cơ hội nhận được các loại ngọc như: Ngọc Hỗn Nguyên, Ngọc Sáng Tạo, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc.
Tính năng này áp dụng cho Box of Kundun từ +1 đến +5