bạn xem bài viết này nhé rất chi tiết
________________
cung cấp chả cá

http://www.dmca.com/Protection/Statu...e-o-thanh.html