em ở đồng tháp vừa nhắn tin cho bác đấy có gì mai gửi cho em nha số điện thoại em la 0945678939
________________
cần câu Shimano

http://www.polytrauma.va.gov/disclai...ors?q=nhat-ban