Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Tiên Phong chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây:
http://forum.mutienphong.com/showthread.php?4603
Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK GroupPk
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK LongCongTu
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK GauMisa
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK NightMares
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK OngChuNet
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK LonTo
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Kaiba

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.